Forandring og transition

 

Organisationsudvikling

Vi arbejder med organisationsudvikling på flere områder – udgangspunktet er at skabe en virksomhed der fungerer optimalt i en omskiftelig verden, hvor hele organisationen skal være i stand til at arbejde med markedets skiftende krav.

 

Vi arbejder med udgangspunkt i en psykodynamisk systemteoretisk forståelse af at organisationer, hvor der både skal tages højde for det målrationelle og det psykodynamiske felt. I det målrationelle felt arbejder vi med at forstå organisationen som et system der er styret af hovedopgaven, mål, strategier, strukturer, formelle roller, ressourcer etc. I det psykodynamiske felt arbejder vi med ubevidste processer på både individ og gruppeniveau, følelser, fantasier, ambitioner, konflikter mm.

Det betyder helt konkret at vi tager organisationsudviklingen alvorligt. Både i forhold til det der foregår over overfladen, men også i forhold til det der foregår under overfladen.

 

 • Organisationsdesign
 • Lederudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Kompetenceudvikling
 • Reflekterende grupper

 

Én ting er dog sikkert. Organisationsudvikling er en kontinuerlig proces.

Mere vækst og konkurrencekraft

 

Strategi og forretningsudvikling

Ofte er potentialet for vækst til stede. Spørgmålet er blot – hvordan får I sluppet det fri, så ambitionen om vækst kan indfries.

Foretningsudvikling kan gribes an på mange måder, men uanset tilgang, så skal vi sikre at meningen og passionen bevares. Forretningsudvikling kan bidrage til at I får indfriet Jeres ambitioner. Det kan være ambitioner om vækst, nye markeder, nye produkter eller nye måder at levere værdi til kunderne.

 

 • Individuel Rådvivning
 • Workshops
 • Løbende Excecutive sparring
 • Advisoryboard- og Bestyrelsesarbejde

 

Skab vækst gennem fokus på kundens behov.

Executive Coaching

 

Ledercoaching og Sparring

Få personlig sparring og rådgivning i hverdagen. Som Ejerleder står du ofte alene med alle de svære beslutninger. Som leder i din egen virksomhed vil du kunne opleve at stå i et hårdt krydspres. Du vil kunne opleve at du skal leve op til forskelligartede krav fra medarbejdere, fra kunder og leverandører, fra myndigheder, fra familien, men også fra dig selv. Hvordan harmonerer livet som Ejerleder med dine egne personlige forventinger og krav til dig selv. Hvordan kan du arbejde med din egen rolle som Ejerleder, og styrke din egen autoritet og arbejdsglæden i hverdagen.

 

 • Ejerledersparring
 • Executive coaching
 • Reflektionsgrupper

 

Slip dit personlige potentiale fri.

Mere arbejdsglæde

 

Øget medarbejder-engagement

Understøtter Jeres kultur de strategiske mål? Hvordan er trivslen blandt medarbejderne? Er engagementet på det rigtige niveau? En korrekt gennemført trivselsmåling sikrer udviklingen af hele organisationen. Trivselsmålinger er gode til at skabe rum for udvikling. Både på individ og gruppeniveau. Ved at gennemføre veltilrettelagte trivselsmålinger får man løbende input til forbedringsmuligheder. Det kunne eksempelvis være spørgmålet om hvorvidt ledelsen løbende involverer medarbejderne på det rigtige niveau, om medarbejderne synes at arbejdspladsen er et godt sted at være og meget mere.

 

Ved at fokusere på trivsel giver man sig selv mulighed for at øge engagementet, og afledt heraf samtidig mulighed for at øge kundetilfredsheden. Glade medarbejdere har som regel nemmere ved at sikre glade kunder. Gennem trivselsmålinger er det vores mission at gøre arbejdspladsen til et bedre sted at være for alle.

 

 • Kulturmåling
 • Trivselsmåling
 • Leder og medarbejderudvikling

 

Engagement og arbejdsglæde går hånd i hånd.

Det perfekte match

 

Rekruttering og Headhunting

Hos Grænseland arbejder vi med rekruttering på flere niveauer. Vi arbejder dels som HR Partner, hvor vi sikrer et kontinuerligt flow i Jeres samlede bemanding, og så arbejder vi med en mere klassisk rekruttering og headhunting, hvor vi besætter stillinger enkeltvis fra gang til gang.

 

Uanset hvilken form der passer bedst til netop din virksomhed, så er du altid velkommen til at kontakte os, for at høre om rekruttering gennem Grænseland.

 

 • Rekruttering
 • Headhunting
 • Personlighedstest/analyser
 • Adgang til rekrutteringsplatform

 

Effektiv rekruttering med professionelle værktøjer

Vedvarende forbedringer

 

Ekstern HR Partner

Til dig, der har brug for en fast HR partner i hverdagen! Du får en fleksibel rammeaftale, med fokus på samspillet mellem forretningsudvikling og HR. Som din eksterne HR-partner kan du bruge os i stedet for en intern HR afdeling – eller som supplement til en eksisterende. På den måde sikrer du din virksomheds udvikling.

 

 • HR Strategi
 • Organisationskultur
 • Teamudvikling
 • Medarbejder- og lederudvikling
 • Outplacement
 • Individuel karrierevejledning
 • HR Processer og drift

 

Vi kan også definere og skræddersy dit HR-Projekt fra gang til gang.