Styrk din nye leders performance fra første ansættelsesdag med 1:1 Supervision. 

Hurtig integration af den nye leder er altafgørende for succes.

 

Værdien findes blandt andet i følgende:

 

• Hurtig integration af den nye leder sikrer Jeres investering!

• Tiden fra ansættelse til top-performance bliver forkortet væsentligt.

• Succesraten for rekrutteringerne stiger

• Non-performers bliver sorteret hurtigere fra!

Lederens succes er ikke tilfældig

I må ikke overlade Jeres nye leders succes til tilfældighederne. I har brugt tid og ressourcer på rekruttering. I har forberedt Jeres Pre- og Onboarding….

…nu skal blot i sikre, at Jeres nye leder lander hurtigt i sin nye rolle. Det kræver supervision så hurtigt som muligt, og helst allerede før vedkommende har sin første arbejdsdag.

 

En uafhængig sparringspartner sikrer successen

Alle der starter i nyt arbejde har høje forventninger til hvad der skal ske, og hvordan man gerne vil lykkedes. 

Ofte rammer virkeligheden som en hammer. En ny kultur skal forståes. En ny ledergruppe skal mødes. Nye medarbejderere skal ledes. Nye hierarkier skal formes. Måske er der nogle afgørende kompetencer som endnu ikke er helt på plads.

 

En effektiv start på ansættelsen

Ved at koble uafhængig supervision på Jeres nye leder, så kan i hjælpe med at skabe en tryg og effektiv start på samarbejdet.

1:1 supervision giver Jeres nye leder en uafhængig sparringspartner at spille bold med. Alt kan bringes på banen når supervisionen foregår i et uafhængigt rum, hvor magtrelationerne er trukket ud af ligningen.

 

Pris og forløb

Supervisionsforløbet struktureres altid individuelt i samarbejde med den enkelte leder. Dog er der nogle fællestræk, som ofte går igen:

 

Inden start:

Op til 2 mødegange som forberedelse til den nye stilling. Gamle relationer skal afsluttes samtidig med at der skal gøres plads til det nye. Begyndelser og afslutninger blandes med hinanden. De første 100 dag skal planlægges.

 

Efter start: 

8-10 mødegange der sikrer hurtig integration i den nye kultur. Den første tid er ofte præget af gensidigt store forventinger, samtidig med at virkeligheden præsenterer sig på godt og ondt. Vedvarende fokus på både målrationelle og psykologiske dynamikker sikrer successen.

 

Datoer: Efter individuel aftale

Pris: DKK 18.000 eksl. Moms pr.

Omfang: 10 supervisioner á 1,5 time

Sted: Efter aftale

 

Ved mere end 60 min. transporttid faktureres kørsel efter statens takster og honoreres til ½ timepris svarende til 600 kr. pr. time. 

 

Kontakt os på:

Mads Peter Østergaard

Telefon: +45 2170 9508

Mail: mads@graneseland.com

Pris og sted


 

Datoer: Efter individuel aftale

Pris: DKK 18.000 eksl. Moms pr.

Omfang: 10 supervisioner á 1,5 time

Sted: Efter aftale

 

Ved mere end 60 min. transporttid faktureres kørsel efter statens takster og honoreres til ½ timepris svarende til 600 kr. pr. time. 

Målgruppe


 

Ledere som står overfor et jobskifte, eller som for nyligt har tiltrådt en ny stilling.