Velkommen til Lederens refleksionsgruppe.

Et berigende lederudviklingsforløb som kobler sig direkte til din hverdag

6-8 årlige refleksionsgrupper

Dine egne helt unikke problemstillinger, udfordringer og forandringsprojekter er udgangspunktet for dette berigende udviklingsforløb. Det kræver imidlertid at du forholder dig bevidst og reflekterende til dit personlige lederskab, din egen rolle og det, der foregår i din organisation såvel over som under overfladen. I en reflekterende ledergruppe får du mulighed for at omsætte dine erfaringer, ord og tanker til læring og personlig udvikling.

 

En god leder bliver aldrig færdig med at udvikle sine kompetencer og sin selvindsigt.

Styrk dit personlige lederskab

Bliv opmærksom på din egen rolle

Lær at tænke under beskydning

Få indsigt i skjulte psykologiske dynamikker

Se aktuelle grupper i Aarhus

Ejerlederens refleksionsgruppe

Styrk dig selv i din rolle som ejerleder.

 

Deltag i refleksionsgruppen der udvikler både dig selv og din forretning. Ejerlederens refleksionsgruppe fungerer ved at være et udviklings- og netværksforløb, hvor du arbejder med dig selv og din rolle i egen virksomhed. Du vil møde ligesindede ejerledere, så du kan spejle dig i de andre deltageres dilemmaer – gennem konkret supervision på deltagernes egne cases, kommer vi helt tæt på hverdagens udfordringer.

Lederens refleksionsgruppe

Styrk dig selv i din rolle som leder.

 

Deltag i refleksionsgruppen der udvikler både dig selv og din forretning. Lederens refleksionsgruppe fungerer ved at være et udviklings- og netværksforløb, hvor du arbejder med dig selv og din rolle som leder. Du vil møde ligesindede ledere, så du kan spejle dig i de andre deltageres dilemmaer – gennem konkret supervision på egne cases, kommer vi helt tæt på hverdagens udfordringer.

Den interne Refleksionsgruppe

Styrk dine medarbejderes performance.

 

Den interne refleksionsgruppe designes specifikt til Jeres Behov. Det kan være for Jeres ledere, Jeres konsulenter eller eller helt andre medarbejder-grupper. Det vigtige er, at gruppen kommer til at styrke deltagernes samarbejde og performance – både individuelt og som gruppe. Medarbejderne vil kunne spejle sig i de andre deltageres dilemmaer – og gennem konkret supervision på egne cases, kommer vi helt tæt på hverdagens udfordringer.

Refleksionsgruppens værdi for dig

I refleksionsgruppen får du som leder og konsulent mulighed for at undesøge og reflektere over dit daglige virke i den organisation, som du er en del af.

Du får mulighed for at undersøge din egen rolle i hjemmeorganisationen, og du får mulighed for at forstå og arbejde med mange af de dynamikker, som udspiller sig i din egen hverdag. Som leder eller konsulent er du en del af flere samtidige systemer. Du er dig selv som individ, men du er også en del af organisationen og samfundet som helhed.

I refleksionsgruppen undersøger du sammen med andre ligesindede, hvordan du indgår i de forskellige systemer og delsystemer.  Du får styrket dine evner til at tænke dig selv og dit lederskab ind i en større kontekst, og du bliver klogere på hvordan du får udnyttet dit fulde potentiale.

 

Arbejdet i og med gruppen

En af refleksionsgruppens styrker er, at du arbejder med andre ledere, som kan forstå, og relatere sig til den hverdag, som lige netop du bringer med ind i rummet. Ved at bruge gruppens fælles forståelsesramme får du mulighed for at undersøge og forstå de dynamisker som du, måske ubemærket, er blevet suget ind i.

Måske har du til tider lagt mærke til en fornemmelse af at du som leder eller konsulent, er blevet en del af noget som ikke ‘kommer’ fra dig, og som på uforståelig vis er blevet placeret hos dig. ‘Aben’ sidder så at sige på dine skuldre uden at du har lagt mærke til hvordan eller hvorfor det skete. I refleksionsgruppen får du øje på ‘aben’ og kan sende den tilbage til der, hvor den kommer fra. I en ny og håndterbar tilstand.

Indsigt, netværk og viden

Ud over at du får mulighed for at etablere dig i et netværk af tætte relationer som gennem tiden både forstår og hjælper dig, så vil du få mulighed for at:

 

  • Styrke dit personlige lederskab
  • Blive opmærksom på din egen rolle
  • Lære at tænke under beskydning
  • Opdage og ændre organisationspsykologiske dynamikker
  • Undersøge og reflektere over egne tanker, følelser og fantasier
  • Etablere et tæt netværk med andre ledere i gruppen

 

Det teoretiske fundament

Refleksionsgrupperne er inspirerede af Psykodynamisk Systemteori. Her arbejder vi både med et synligt niveau, som befinder sig over overfladen, og med et dybereliggende niveau som ligger under overfladen, og som kræver særlige teknikker der kan opdage, undersøge og arbejde med psykologiske processer som eksempelvis det ubevidste, tanker, følelser og fantasier.

 

Velkommen til Lederens Refleksionsgruppe

Anders Stahlschmidt og Mads Peter Østergaard

Læs mere om Lederens Refleksionsgruppe:

www.lrg.dk