UDFOLD POTENTIALET I DIN VIRKSOMHED

Som ejerlederens sparringspartner står vi ved din side, og hjælper dig med at udvikle den virksomhed og hverdag, som du drømmer om.

 

  • Skab en stærk strategi for din virksomhed

  • Sæt det rigtige hold

  • Styrk dig selv i rollen som ejerleder

”Vi sikrer koblingen mellem din strategi, din organisation og dine personlige mål…”

FORRETNINGSUDVIKLING


Strategiudvikling for SMV virksomheden gennem 1-1 rådgivning, Workshops og foredrag. Vi sætter fokus på jeres unikke potentiale i markedet og arbejder kontinuerligt med Jeres strategi og eksekvering.

 

– Strategiudvikling

– Advisoryboard og bestyrelsesarbejde

– Businessmodel Canvas

– Value Proposition

– Markedsanalyser

– Innovation og funding

ORGANISATIONSUDVIKLING


Organisationsudvikling for SMV virksomheden med udagangspunkt I en Psykodynamisk Systemteoretisk organisationsforståelse gennem 1-1 rådgivning, Workshops og foredrag.

 

– Ekstern HR Business Partner

– Executive Coaching 

– Rekruttering

– Kultur- og forandringsledelse

– Leder- og medarbejderudvikling

– Refleksionsgrupper

Slip potentialet

fri…

Forretningsudvikling og HR
Jeg gennem de seneste 3 år haft Mads tilknyttet som Ledelsesrådgiver inden for Forretnings- og Organisationsudvikling hos Ipart ApS og Washbox ApS. Som Ejerleder har jeg sat stor pris på den viden og sparring, som Mads har bidraget med. Ikke mindst inden for HR og Organisationsudvikling er Mads en stor kapacitet, når man skal skalere sin virksomhed til vækst.

M. V. Krøgholt, Ipart

  Ydelser

Organisations-
udvikling

Organisatonsudvikling er ikke kun stort anlagte forandringsprocesser. Det er også alle de løbende tiltag, som sikrer at virksomhedens strategi kan udmøntes. Er rollerne klare? Er de rigtige kompetencer til stede? Understøtter kulturen Jeres  opgaveløsning?

Strategi- og
forretningsudvikling

Ofte er potentialet for vækst til stede. Spørgmålet er blot – hvordan får I det sluppet fri så ambitionen om vækst kan indfries. Vi arbejder med strategi, både i form af workshops, løbende sparring, eller som del i advisoryboard eller bestyrelsesarbejde.

Executive

Coaching

Son leder står du ofte i et krydspres, der kræver at du bevarer roen og evnen til at reflektere over dine handlemuligheder. Gennem psykodynamisk coaching får du gennem erkendelse og indsigt mulighed for at forstå den aktuelle kontekst, som du står midt i.

Organisationskultur og

Medarbejdertrivsel

Understøtter kulturen Jeres forretning? Hvordan er trivslen blandt medarbejderne? Er engagementet på det rigtige niveau? En korrekt gennemført Kulturundersøgelse eller trivselsmåling sikrer udviklingen af hele organisationen. Forlåbene er gode til at skabe rum for udvikling. Både på individ og gruppeniveau.

Rekruttering og
headhunting

Tiltræk de rigtige medarbejdere med professionel rekruttering. Vi arbejder med rekruttering på flere måder. Både den helt klassiske vis, hvor vi rekrutterer til en fast pris fra opgave til opgave, men også på timebasis, hvor vi bliver tilknyttet som en ekstra hjæp til enten hele eller dele af forløbet.

Ekstern
HR Partner

Tilknyt en ekstern HR Partner, og få sikret koblingen mellem Forretnings. og organisationsudvikling. Én ting er sikkert – Intet er statisk! Organisationer er i udvikling, og har brug for konstant opmærksomhed.

Kontakt os på mail: info@graenseland.com eller på telefon: 2170 9508

  Inspiration

VI SIKRER KOBLINGEN MELLEM STRATEGI OG ORGANISATION

  Referencer