Velkommen til Grænseland . . .

Organisationer i udvikling

Udnyt potentialet i din Virksomhed. Vi har speciale i at binde forretnings- og organisationsudvikling sammen. Du får specialiseret rådgivning med et stærkt fundament i organisationspsykologien.

 

Vores fokus er danske SMV virksomheder – og vi har specialiseret os i mange af de udfordringer du som leder, og særligt Ejer-Leder, ofte står overfor.

 

Læs mere om dine muligheder nedenfor.

VI VIL VÆRE LEDERENS OG EJERLEDERENS FORETRUKNE SPARRINGSPARTNER

  Ydelser

Organisations-
udvikling

Organisatonsudvikling er ikke kun stort anlagte forandringsprocesser. Det er også alle de løbende tiltag, som sikrer at virksomhedens strategi kan udmøntes. Er rollerne klare? Er de rigtige kompetencer til stede? Understøtter kulturen Jeres  opgaveløsning?

Strategi- og
forretningsudvikling

Ofte er potentialet for vækst til stede. Spørgmålet er blot – hvordan får I det sluppet fri så ambitionen om vækst kan indfries. Vi arbejder med strategi, både i form af workshops, løbende sparring, eller som del i advisoryboard eller bestyrelsesarbejde.

Ejerleder-
sparring

Ejer Lederen står ofte med sine helt egne udfordringer i hverdagen. Arbejdet som direktør for egen virksomhed er et krydsfelt af både egne, familiens, og medarbejdernes forventninger. Er det tid til at ansætte en direktør? Hvordan indfries ambitioner om vækst? Spørgsmålene er mange. Få en uvildig sparringspartner, som forstår din hverdag.

Øget Medarbejder-
engagement

Hvordan er trivslen blandt medarbejderne? Er engagementet på det rigtige niveau? En korrekt gennemført trivselsmåling sikrer udviklingen af hele organisationen. Trivselsmålinger er gode til at skabe rum for udvikling. Både på individ og gruppeniveau.

Rekruttering og
headhunting

Tiltræk de rigtige medarbejdere med professionel rekruttering. Vi arbejder med rekruttering på flere måder. Både den helt klassiske vis, hvor vi rekrutterer til en fast pris fra opgave til opgave, men også på timebasis, hvor vi bliver tilknyttet som en ekstra hjæp til enten hele eller dele af forløbet.

Ekstern
HR Partner

Tilknyt en ekstern HR Partner, og få sikret koblingen mellem Forretnings. og organisationsudvikling. Én ting er sikkert – Intet er statisk! Organisationer er i udvikling, og har brug for konstant opmærksomhed.

Kontakt os på mail: info@graenseland.com eller på telefon: 2170 9508

Slip potentialet

fri…

Forretningsudvikling og HR
Jeg gennem de seneste 3 år haft Mads tilknyttet som Ledelsesrådgiver inden for Forretnings- og Organisationsudvikling hos Ipart ApS og Washbox ApS. Som Ejerleder har jeg sat stor pris på den viden og sparring, som Mads har bidraget med. Ikke mindst inden for HR og Organisationsudvikling er Mads en stor kapacitet, når man skal skalere sin virksomhed til vækst.

M. V. Krøgholt, Ipart

  Inspiration

VI SIKRER KOBLINGEN MELLEM STRATEGI OG ORGANISATION

  Referencer