Optimer din Ledelse med Psykodynamisk Coaching og Supervision

Psykodynamisk coaching og supervision kan være en uvurderlig hjælp i hverdagen hvor du blandt andet får mulighed for at:

 

  • Optimere dine resultater som leder
  • Styrke din ledelsesmæssige effektivitet
  • Undersøge og håndtere konkrete udfordringer og dilemmaer i din ledelsespraksis

PSYKODYNAMISK COACHING

 

Psykodynamisk coaching er en kraftfuld tilgang til ledelsesudvikling, der fokuserer på at udforske de underliggende dynamikker og ubevidste processer, som påvirker dine ledelsesmæssige handlinger og beslutninger. Ved at integrere psykodynamisk teori og praksis tilbyder denne form for coaching en dybdegående forståelse af, hvordan din personlighed, dine relationer og din historie påvirker din ledelsesstil og dine resultater.

Coaching benyttes dermed ofte til at skabe afklaring i forhold til hvilke mål, du ønsker at opnå – hvordan du kommer derhen, og hvilke forhindringer der ligger i vejen – både i forhold til din fortid, nutid og fremtid.

Man kan beskrive formålet med den Psykodynamiske coaching således:

”[…] at klienten, gennem erkendelse og indsigt i egen historie, personlige mønstre, indre struktur, den aktuelle kontekst og dens dynamikker kan forbinde fortid, nutid og ønsker til fremtiden med realistiske mulige handlinger.” (Beck 2009:37)

Der er tale om et tæt samarbejde, hvor vi i fællesskab udforsker hvordan du kan udvikle dig på de områder, der betyder mest for dig lige nu.

 

Hvordan Fungerer Psykodynamisk Coaching?

 

Psykodynamisk coaching indebærer typisk en dybdegående undersøgelse af din personlighed, dine værdier og dine mål som leder. Gennem refleksion, dialog og udforskning af følelser og tanker, hjælper din coach dig med at identificere mønstre, barrierer og blinde pletter, der kan hindre din ledelsesmæssige effektivitet. Ved at arbejde med det ubevidste og det følelsesmæssige lag kan psykodynamisk coaching skabe varige forandringer og forbedringer i din ledelsespraksis.

 

Varighed og pris

 

Et Coachingforløb er typisk tidsmæssigt afgrænset for at skabe størst mulig fremdrift nu og her. Forløb og varighed aftales individuelt og ligger typisk i størrelsesordenen 6-10 sessioner á 1 times varighed.

Hver session afregnes til en timepris på 1.200,- kr. pr. time ekskl. moms

 

SUPERVISION

 

Udover coaching kan individuel psykodynamisk inspireret supervision være en uvurderlig ressource for ledere, der ønsker at dykke endnu dybere ned i deres personlige og professionelle udvikling. Under supervisionssessioner kan du udforske komplekse ledelsesmæssige udfordringer, arbejde med konkrete cases og få støtte og vejledning fra en erfaren psykodynamisk supervisor. Supervisionen skaber en tryg og fortrolig ramme, hvor du kan reflektere over dine handlinger og beslutninger og opnå ny indsigt og klarhed.

I supervisionen er der i højere grad et fokus på din ledelsesmæssige faglighed, så du bliver bedre i stand til at forstå ’den anden’ eller ’situationen’, i en konkret kontekst.

Supervisionen kan tage udgangspunkt i hvordan du udfylder rollen som leder bedst muligt, og hvordan du kan takle de udfordringer, som du løbende bliver stillet overfor.

Supervisionen forløber typisk over en længere periode, og kan forgå individuelt eller i grupper. I denne sammenhæng tilbyder vi primært supervision i forhold til dig i din rolle som Leder. Du får mulighed for at blive superviseret på netop den faglige ledelsesrolle i forhold til nuværende medarbejdere.

Skulle du ønske at indgå i en supervisionsgruppe – så kan vi anbefale at se nærmere på en af vores refleksionsgrupper. Vores refleksionsgrupper er en hybrid mellem klassisk supervision og grupperefleksion. Det an du læse mere om her – Lederens Refleksionsgruppe.

 

Forskel mellem Psykodynamisk Coaching og Supervision

 

Mens psykodynamisk coaching primært fokuserer på at styrke din ledelsesmæssige effektivitet gennem personlig udvikling og indsigt, er supervision mere rettet mod at støtte dig i at håndtere konkrete udfordringer og dilemmaer i din ledelsespraksis.

 

Kontakt os for at udforske værdien af Psykodynamisk Ledelsesudvikling

 

Er du klar til at udforske de skjulte dynamikker bag din ledelsesstil og optimere dine resultater som leder? Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan psykodynamisk coaching og supervision kan hjælpe dig med at opnå dine ledelsesmæssige mål.

Fleksibel prismodel


 

Vi arbejder med en prismodel, der løbende tilpasses dig og din virksomheds udviklingsbehov.

Vi mener, at en sund kombination af fleksibilitet og gennemsigtighed er vigtige parametre, når du skal vælge outplacementpartner.

 

Vores timepris er: DKK 1.200,- Ekskl. moms

Større rammeraftaler og forløb efter nærmere aftale.