Styrk dig selv i rollen som ejerleder.

Bliv udfordret i din rolle som Ejerleder og øg din performance. Forstå dynamikken i din ledergruppe. Hvordan den påvirker dig – og hvordan du påvirker den!

 

1 Workshopdag 9-17

3 supervisionsmøder 14-17

At være Ejerleder rummer en stor dobbelthed. På den ene side kan du opleve en enorm frihed, mens du på den anden side kan føle dig bundet til din virksomhed. Mange beslutninger hviler på dine skuldre, og mens det det kan være befriende at udvise handlekraft i et rum, hvor det er dig, der bestemmer, så kan ensomheden også pludselig ramme. Det kræver mod at være Ejerleder.

 

Hvis du skal styrke dig selv i din rolle og maksimere dit potentiale, så kræver det, at du kender dig selv, dine grænser, og ikke mindst måden du udfylder rollen som Ejerleder på. Bevidste og ubevidste dynamikker blander sig mellem hinanden, og kan gøre det svært for dig at se klart og tydeligt hvem du er, og hvordan du agerer som leder.

 

Hvordan indtager du rollen som Ejerleder? Hvilke psykologiske faktorer har indflydelse på din egen performance? Hvad kommer fra dig selv, og hvad kommer fra organisationen eller gruppen? Hvordan bliver du i stand til at genkende de dynamikker, som du og ledergruppen kan blive udsat for, så du bedst muligt indtager din rolle som ejerleder og guider virksomheden ind i arbejdet med kerneopgaven.

 

Forløb og indhold:

Psykologiske dynamikker i Ejerledelse

Workshoppen er inspireret af Psykodynamisk Systemteori. Her arbejder vi både med et synligt niveau, som befinder sig over overfladen, og med et dybereliggende niveau som ligger under overfladen – og som kræver særlige teknikker, der kan opdage, undersøge og arbejde med psykologiske processer, som eksempelvis ubevidste tanker, følelser og fantasier.

 

Rolleanalyse – Din rolle som Ejerleder

Rolleanalysen er en proces, der hjælper den enkelte Ejerleder med at undersøge og forstå den rolle man enten tager eller får i en organisation. Formålet er at blive i stand til at forbedre sin performance i rollen, så man bedre kan levere på organisatoriske mål.

 

Gruppedynamik – Opdage og ændre på skjulte dynamikker i ledergruppen

Hvornår arbejder ledergruppen på hovedopgaven og hvornår arbejder den på ‘skrømt’. Hvordan opdager du dynamikkerne og hvad kan du gøre ved dem. Som Ejerleder er det essentielt at forstå og forholde sig til gruppedynamikker. Særligt overfor ledergrupper – men forståelsen kan naturligvis også kan anvendes over for andre typer af grupper eller teams.

 

Konkrete øvelser

Gennem hele workshopdagen dagen arbejdes der med konkrete øvelser, der sætter teorier i perspektiv og som giver mulighed for, at du som deltager kan anvende din nye viden med det samme.

 

3 supervisionsmøder

Gennem 3 strukturerede supervisionsmøder sikrer vi, at du som deltager får direkte gavn af forløben i din egen hverdag. Vi udfordrer vi hinanden på hvilke læringspunkter, vi vil tage med ud i hverdagen. Gennem konkret gensidig supervision på egen cases og ledelsesmæssige dilemmaer sikrer vi af forløbet forbliver handlingsorienteret.

 

Kontakt os på:

Mads Peter Østergaard

Telefon: +45 2170 9508

Mail: mads@graneseland.com

Pris og sted


 

Pris for Workshop + 3 supervisions grupper:

DKK 12.000 eksklusiv moms

Tid og sted:  

 

Workshop:     

Aarhus den 17.01.2024 kl. 9-17

 

Supervision:

Aarhus den. 1.2.2024 / 15.2.2024 / 28.2.2024

 

Målgruppe


 

Ejerledere i danske ’SMV’-virksomheder, som har ambition om at lykkedes med at indfri de muligheder, der ligger gemt i rollen som Ejerleder. Forløbet kræver nysgerrighed på psykologiske elementer i egen rolle, og et ønske om at dele egne erfaringer og refleksioner med gruppens øvrige deltagere.