Styrk dig selv i rollen som leder

 

Dine egne helt unikke problemstillinger, udfordringer og forandringsprojekter er udgangspunktet for dette berigende udviklingsforløb. Det kræver imidlertid at du forholder dig bevidst og reflekterende til dit personlige lederskab, din egen rolle og det, der foregår i din organisation såvel over som under overfladen. I en reflekterende ledergruppe får du mulighed for at omsætte dine erfaringer, ord og tanker til læring og personlig udvikling.

 

En god leder bliver aldrig færdig med at udvikle sine kompetencer og sin selvindsigt

 

 • STYRK DIT PERSONLIGE LEDERSKAB
 • BLIV OPMÆRKSOM PÅ DIN EGEN ROLLE
 • LÆR AT TÆNKE UNDER BESKYDNING
 • FÅ INDSIGT I SKJULTE PSYKOLOGISKE DYNAMIKKER

Refleksionsgruppens værdi for dig

I refleksionsgruppen får du som leder og konsulent mulighed for at undesøge og reflektere over dit daglige virke i den organisation, som du er en del af.

 

Du får mulighed for at undersøge din egen rolle i hjemmeorganisationen, og du får mulighed for at forstå og arbejde med mange af de dynamikker, som udspiller sig i din egen hverdag. Som leder eller konsulent er du en del af flere samtidige systemer. Du er dig selv som individ, men du er også en del af organisationen og samfundet som helhed.

 

I refleksionsgruppen undersøger du sammen med andre ligesindede, hvordan du indgår i de forskellige systemer og delsystemer.  Du får styrket dine evner til at tænke dig selv og dit lederskab ind i en større kontekst, og du bliver klogere på hvordan du får udnyttet dit fulde potentiale.

 

Indsigt, netværk og viden

Ud over at du får mulighed for at etablere dig i et netværk af tætte relationer som gennem tiden både forstår og hjælper dig, så vil du få mulighed for at:

 

 • Styrke dit personlige lederskab
 • Blive opmærksom på din egen rolle
 • Lære at tænke under beskydning
 • Opdage og ændre organisationspsykologiske dynamikker
 • Undersøge og reflektere over egne tanker, følelser og fantasier
 • Etablere et tæt netværk med andre ledere i gruppen

 

Det teoretiske fundament

Refleksionsgrupperne er inspirerede af Psykodynamisk Systemteori. Her arbejder vi både med et synligt niveau, som befinder sig over overfladen, og med et dybereliggende niveau som ligger under overfladen, og som kræver særlige teknikker der kan opdage, undersøge og arbejde med psykologiske processer som eksempelvis det ubevidste, tanker, følelser og fantasier.

 

Arbejdet i og med gruppen

En af refleksionsgruppens styrker er, at du arbejder med andre ledere, som kan forstå, og relatere sig til den hverdag, som lige netop du bringer med ind i rummet. Ved at bruge gruppens fælles forståelsesramme får du mulighed for at undersøge og forstå de dynamisker som du, måske ubemærket, er blevet suget ind i.

 

Måske har du til tider lagt mærke til en fornemmelse af at du som leder eller konsulent, er blevet en del af noget som ikke ‘kommer’ fra dig, og som på uforståelig vis er blevet placeret hos dig. ‘Aben’ sidder så at sige på dine skuldre uden at du har lagt mærke til hvordan eller hvorfor det skete. I refleksionsgruppen får du øje på ‘aben’ og kan sende den tilbage til der, hvor den kommer fra. I en ny og håndterbar tilstand.

 

Refleksionsgruppens greb

I refelksionsgruppens tager vi udgangspunkt i Psykodynamisk Systemteori, der anerkender eksistensen af ubevidste dynamikker, under overfladen. I vores fælles undersøgelse af virkeligheden benytter vi os derfor af metoder som kan bringe det ubevidst frem mod overfladen.

 

Typisk vil der i refleksiongruppen derfor indgå elementer af:

 • Supervision
 • Reflekterende team
 • Systemisk opstilling
 • Fotomatrix
 • Proces studiegruppe
 • mfl.

 

Formålet med refleksionengruppen er blandt andet at undersøge de tanker, følelser og fantasier, som er en del af hverdagen som leder.

 

Refleksionsgruppen er en unik mulighed for at undersøge dit eget lederskab i samarbjede med ligesindede.

 

”Corporate life involves a great deal of activity and little space for reflection.

In this context, targets can replace thinking and have a defensive quality along

the lines of ”All will be well as long as we meet these targets” (Lucey Aideen 2015)

 

Alt for mange ledere oplever at der er for lidt tid til refleksion, og at den ene handling tager den næste. Forretningens mål skal defineres og nåes. KPI’erne skal mødes – koste hvad det vil. Hvis den hektiske aktivitet etablerer sig som et forsvar for manglende mening, så så kan det at stoppe op – og ‘tænke’ – være frygtindgydende. Som ubevidst forsvar kan den hektiske aktivitet og det ukritiske fokus på at nå forretningens mål, koste hvad det vil, dog hurtigt blive kontraproduktivt. Udbrændthed, manglende mening, en organisation der hovedløst forfølger det ene mål efter det næste risikerer at miste realitetssansen – og mister terræn på den lange bane.

 

Læs mere

Læs mere om refleksionsgrupperne og baggrunden på www.lrg.dk

Du er også velkommen til at kontakte mig direkte til os på tel.: +45 2170 9508 eller mail mads@graenseland.com for at høre mere om refleksionsgruppernes værdi for dig.

Praktiske oplysninger


6-8 mødegange årligt
1. torsdag i måneden

Tidspunkt: kl 14-17

Planlagte datoer 2023/24:

9. November 2023

7. December 2023

8. Februar 2024

7. Marts 2024

4. April 2024

9. Maj 2024

Max 8 deltagere pr. Gruppe

Rullende optagelse

 

Pris: DKK 22.500 eksl. Moms pr. deltager pr. år

Sted: Midt- / Østjylland afhængig af deltagersammensætning

Tilmelding


Tilmelding foretages ved at sende en mail med kontaktoplysninger til:

mads@graenseland.com

Eller ring på: +45 21709508

Kontakt


Kontakt og tilmelding

Mads Peter Østergaard

Tel.: +45 2170 9508

Mail: mads@graensdeland.com

www.graenseland.com

Lederens Refleksions Gruppe

c/o Grænseland ApS

Vegavej 26

8270 Højbjerg

I samarbejde med