Organisationsudvikling og HR-Partner

Ipart udvikler, opsætter og servicerer tankstationer. Virksomheden oplever en høj vækst og har opnået flere Gazeller som synligt symbol på succes.

 

Opgaven lød på at udvikle organisationen, og fungere som fast tilknyttet HR-Partner. Hertil kommer løbende sparring med Ejerleder om forretningsudvikling. Som en del af arbejdet hos Ipart blev der oprettet et Advisoryboard som skulle medvirke til at sikker det rigtige fokus på de strategiske indsatser.

 

Vigtigste leverancer

 

Forretningsudvikling – Organisationsudvikling – HR-Partner

Løbende forretningsudvikling med fokus på at forankre de strategiske udviklingsområder i organisationen.

 

Ejerleder, Mads Krøgholdt udtaler:

“Jeg gennem de seneste 3 år haft Mads tilknyttet som Ledelsesrådgiver inden for Forretnings- og Organisationsudvikling hos Ipart ApS og Washbox ApS. Som Ejerleder har jeg sat stor pris på den viden og sparring, som Mads har bidraget med. Ikke mindst inden for HR og Organisationsudvikling er Mads en stor kapacitet, når man skal skalere.”

Forretningsudvikling

  • Fokusering af forretningsstrategi
  • Udvikling af nyt forretningsområde
  • Markedanalyser
  • Fundraising og støttemuligheder
  • Advisoryboard

HR-Partner

  • Rekruttering
  • Udvikling af processer
  • Leder og medarbejderudvikling