Forretnings- og Organisationsudvikling

VI sikrer Jeres potentiale gennem ambitiøs Forretningsudvikling

Vores speciale er små og mellemstore, typisk ejerledede, virksomheder!

Forretningsudvikling

Din forretning er omdrejningspunktet. Hvad enten der skal skabes en ny strategi for vækst, eller det er blevet tid til at føre planerne ud i livet, så kan I, gennem samarbejdet med os, indfri Jeres ambitioner.

Organisationsudvikling

Én ting er sikkert – Intet er statisk! Organisationer er i udvikling, og har brug for konstant opmærksomhed. Vi er funderede i Organisationspsykologien, og kan hjælpe med at få organisationens fokus tilbage på hovedopgaven.

Ejerleder-Sparring

Løbende Sparring om virksomhedens væsentligste forhold. Fra strategi til drift. Ejerledersparring sikrer, at du, som Ejerleder, får det rette rum til både reflektion og handling.

Workshops og indspark

Gennem Workshops og faglige indspark kan vi sikre, at i hele tiden bliver udfordrede på Jeres viden og tilgang til markedet. På den måde kan i sikre, at i er på forkant med udviklingen.

Vi vil være Ejerlederens foretrukne Sparringsparter

Sammen finder vi vejen til udvikling og vækst.
Når udvikling er vejen til vækst.

Få nye vinkler på Jeres udfordringer. Sæt fokus på, hvordan lige netop Jeres virksomhed får udviklet nye ideer, nye produkter, nye forretningsgange og nye koncepter. Vi ser både detaljen og helheden og gennem den rette blanding af kompetencer, sikrer vi at i får den helt rigtige rådgivning til vækst. Grænseland hjælper, gennem fokus på forretnings- og organisationsudvikling dig og din virksomhed videre. Hvis du har brug for at udvikle din organisation, så har Grænseland et team, der kan hjælpe dig godt på vej og helt i mål. I Grænseland er den projektorienterede arbejdsform, måden vi arbejder på. Vi samler de relevante kompetencer fra gang til gang og fra projekt til projekt. Dette giver os netop muligheden for at drage nytte af netværksorganisationens mange fordele.

  • Fra ide til produkt. Vi håndterer processen, ideerne, skitzerne, prototyperne, produktionstegningerne, udviklingen.

  • Ingen organisation bør stå stille. Samtidig skal forandringerne give mening, så det ikke er forandring for forandringens skyld.

  • Innovation og kreativitet kommer ikke af sig selv. Vi udvikler Jeres medarbejdere, både som team og individuelt.

  • Når nye markeder skal udvikles får I brug for den rigtige strategi. I samarbejde med os sikrer vi, at i griber markedet rigtigt an fra start.

KundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKunde

Vores Team!

Din viden!

Mads Østergaard

Indehaver
Jeg er specialist i Forretnings- og Organisationsudvikling, og hjælper virksomheder med at skabe vækst igennem forretningsudvikling og HR. Min erfaring er hands-on med en teoretisk baggrund i som Master i Organisationspsykologi (stud.) samt en Hd. i Organisation fra Aarhus Universitet.

Heine Olsen

Associeret Partner

Ring - eller skriv

Så finder vi nye veje I kan gå...