Forretnings- og Organisationsudvikling

Vi sikrer koblingen mellem HR, forretnings- og organisationsudvikling

Vores speciale er små og mellemstore, typisk ejerledede, virksomheder!

Forretningsudvikling

Din forretning er omdrejningspunktet. Hvad enten der skal skabes en ny strategi for vækst, eller det er blevet tid til at føre planerne ud i livet, så kan I, gennem samarbejdet med os, indfri Jeres ambitioner.

HR Partner

Tilknyt en ekstern HR Partner, og få sikret koblingen mellem Forretnings. og organisationsudvikling. Én ting er sikkert – Intet er statisk! Organisationer er i udvikling, og har brug for konstant opmærksomhed.

Ejer Leder Sparring

Løbende sparring om virksomhedens væsentligste forhold. Fra strategi til drift. Ejerledersparring sikrer, at du, som ejerleder, får det rette rum til både reflektion og handling.

Vi vil være Ejerlederens foretrukne Sparringsparter

Sammen finder vi vejen til udvikling og vækst.
Når udvikling er vejen til vækst.

Det primære fokusområde er at binde HR sammen med forretnings- og organisationsudvikling. Vi arbejder som Interim HR Partner, med specialiseret fokus på både forretnings- og organisationsudvikling. Gennem stor erfaring med forretningsudvikling, arbejder vi altid på at sikre HR funktionens forankring og berettigelse i virksomhedens strategiske arbejde. Vi sikrer, at Jeres virksomhedsstrategi bliver til virkelighed gennem de rigtige indsatser, og fokuserer både på den langsigtede strategi, den daglige drift og udviklingen af hele organisationen. Som professionel HR Partner hjælper vi virksomheder i deres udvikling. Vi fokuserer på HR-strategi, Organisationskultur, Leder- og medarbejderudvikling, teamudvikling, rekruttering m.m.

  • Perfekt samspil mellem HR, Forretnings- og Organisationsudvikling. Vælg mellem fast månedsaftale eller projektbaseret involvering.

  • Vi er funderede i Organisationspsykologien, og kan hjælpe med at få organisationens fokus tilbage på hovedopgaven.

  • Hvad enten der skal skabes en ny strategi for vækst, eller det er blevet tid til at føre planerne ud i livet, så kan I, gennem samarbejdet med os, indfri Jeres ambitioner.

  • Løbende Sparring om din egen rolle og virksomhedens væsentligste forhold. Ejerledersparring sikrer, at du får det rette rum til både reflektion og handling.

KundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKundeKunde

Vores Team!

Din viden!

Mads Østergaard

Indehaver
Jeg er specialist i Forretnings- og Organisationsudvikling, og hjælper virksomheder med at skabe vækst igennem forretningsudvikling og HR. Min erfaring er hands-on med en teoretisk baggrund i som Master i Organisationspsykologi (stud.) samt en Hd. i Organisation fra Aarhus Universitet.

Heine Olsen

Associeret Partner

Ring - eller skriv

Så finder vi nye veje I kan gå...